Brons en keramiek


Visie
Sinds mijn jongste jaren heb ik een drang tot expressie en was ik met allerlei vormen van kunst bezig.
Sculpturen en beelden maken is voor mij van essentieel belang.
Ik ben er altijd mee bezig; al bij het ontwaken worden er vaak goede ideeen geboren.
De materialen klei en was, en wat je daarmee kunt doen, spreken mij het meest aan.

Mijn inspiratie vind ik voornamelijk in de mens en de natuur.
Voor mij ligt de uitdaging in het weergeven van de essentie van het mens zijn:
de emotie, de lichaamstaal, het ervarene.
Ik probeer het onuitspreekbare in mijn vormentaal weer te geven en wil iets oproepen bij de toeschouwer.

De expressie kan tal van vormen aannemen. Mooi lijnenspel en natuurlijke vormen boeien mij enorm.

Er ontwikkelde steeds meer een drang tot reduceren. Details laat ik vaak weg, zodat ieder zijn fantasie kan laten gaan; ik zorg er echter wel voor dat de beoogde emotie zichtbaar blijft.
Zo krijg je met een minimum aan detail een maximum aan zeggingskracht.

Eenvoud en rust is een grote waarde in het tijdperk waarin we leven. Voor de kracht van eenvoudige vormgeving is terughoudendheid een voorwaarde.

Mijn visie is  'less is more'.